Zaloguj się


Witaj w serwisie Rekrutacja on-line Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej.

Przed wypełnieniem zgłoszenia na studia w formie elektronicznej zaleca się zapoznanie z Regulaminem Rekrutacji WSI-E dostępnym na stronie internetowej Uczelni.

Pamiętaj o konieczności dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.

Pamiętaj także, aby uiścić opłatę rekrutacyjną i wpisową w terminie i w wysokości określonej regulaminem.

Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej/wpisowej jest niezbędne, aby uwzględnić Twoją osobę w ramach postępowania rekrutacyjnego!

1. Studia I i II stopnia
2. Studia podyplomowe
3. Kursy i szkolenia© 2013 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna

Brak grafiki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

-Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego-